رده های سلولی زیر با مشخصات توضیح داده شده در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تولید و آماده فروش از طریق شرکت بنیاد سل گستر می باشد. قیمت هر ویال سلول 300 هزار تومان تعیین می گردد. از محصولات دیگر این شرکت به سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی و ژله وارتون و همچنین سوپ کشت سلولی به همراه تعیین غلظت پروتئینی آن می توان اشاره کرد.

رده سلولی JAM-ICR  از یک بیمار مبتلا به سرطان مثانه جدا شده  و با شکل چند ضلعی نامنظم ، با برخی شباهتها به سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) اما با شکل گسترده تر و بازوهای کوتاه تر رنگ پریده دارد. زمان دو برابر شدن آن 23.93 ساعت است و یک کلونی در محیط ژلاتینی تشکیل می دهد. ارزیابی فنوتیپی بیان همزمان نشانگر مزانشیمی Vimentin) ، Desmin ، CD29 ، CD90 ، و (CD106 و نشانگرهای اپیتلیال (pan-cytokeratin) ، که از یک فنوتیپ مشابه انتقال اپیتلیال مزانشیمی (EMT) برای این رده سلولی پشتیبانی می کنند. پتانسیل متاستاتیک بالا و خواص بنیادی ، به عنوان مثال ، توانایی خود تجدید شوندگی، تشکیل کلونی ، و همزمانی بیان TRA-1 با CD44 و CD166 را نشان داد. علاوه بر این ، این رده سلولی در مقایسه با رده سلولی 5637 نسبت به Doxorubicin مقاومت قابل توجهی داشت.

 رده سلولی EZB-ICR از بیماری که سرطان سلول سنگفرشی بدخیم را در سمت راست زبان داشت جدا شده است. شکل ظاهری آن به صورت چند ضلعی با ابعاد منظم است  و قدرت اتصال به کف فلاسک کشت را دارد . رده سلولی EZB-ICRتا 72 پاساژ متوالی کشت داده شده است. EZB-ICR برای بیان مارکرهای مزانشیمی مانند CD24 ، CD44 ، CD10 ، CD45 ، CD34 ، CD105 ، CD133 و CD146 ، سیتوکراتین19 ، پان سیتوکراتین ، Vimentinو EPCAM منفی، اما برایS100 و Nestin مثبت هستند. هیچDNAای از ویروس پاپیلوما مشاهده نشده است. زمان دو برابر شدن آن31  ساعت است. EZB-ICR در مقایسه با MDA-MB231 و خصوصاً رده سلولیKB توانایی مهاجرت بالاتری را نشان داد. از روش تشکیل کلونی برای تشخیص رده ی سلول EZB -ICRاستفاده شد و تعداد کلونی  تشکیل شده بعد از  5 و 10 روز به ترتیب 63 و 45 % بود . تاکنون سلولی از سرطان زبان در ایران جهت فروش در دسترس نبوده است.

رده سلولی   Pari-ICR از يك بیمار با تشخيص سرطان پستان جداسازی شده است. رشد سلولهای تومور به صورت دوکی شکل  10 روز پس از شروع کشت  اولیه مشاهده شد. این سلول های دوکی شکل به صورت یک لایه چسبنده رشد می کنند.تاکنون رده ی سلولیPari-ICR تا 150 پاساژکشت داده شده است. با رنگ آمیزی ایمونوفلورسانس  رده سلولیPari-ICR سطح بالایی از Vimentin و  Ezrinرا بیان کرد. اما  سیتوکراتین 19 ، پان سیتوکراتین ، nestin و desmin مشاهده نشد. تجزیه و تحلیل فلوسیتومتری نشان داد که رده سلولیPari-ICR برایVimentin، Ezrin، S100 ، CD166 و CD29 مثبت ولی برایEPCAM ، Pan-cytokeratin ، CD24 ، CD44 ، CD10 ، CD45 ، CD34 ، CD105 ، CD133 و CD146 منفی است.از نظر متاستاز  تعداد سلولهای مهاجرت یافته رده سلولیPari-ICR بالاتر از MCF-7و پایین تر از MDA-MB231 بود.

رده سلولیFaraz-ICRاز بیمار با کارسینومای لوزالمعده جدا شد. سلولهایFaraz-ICR به صورت یک لایه ای  با الگوهای ناهمگن رشد می کنند. شکل ظاهری این سلولهابه صورت  فیبروبلاستوئیدی دوکی کشیده است .Faraz-ICR زمان دو برابر شدن 35 ساعت دارد و در آگار نرم توانایی تشکیل کلونی به میزان 25٪ را دارا میباشد. ارزيابي سلول ها با استفاده از فلوسيتومتري نشان داد كهFaraz-ICR براي مارکر هايEpCAMو مزانشيم در پاساژهای  مختلف منفي است و ماهيت اپيتليالي دارد .  Faraz-ICRبرای سیتوکراتین ها ی 4، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 13 ، 18  و 19منفی است. رنگ آمیزی ایمونوفلورسانس نشان داد که سلول ها برای vimentin, desmin, ezrin, S100, nestin، S100به شدت مثبت  و برای pan-cytokeratins، chromogranin و آکتین عضله صاف- منفی هستند.

 
 
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz Institute for Cancer Research (ICR)
P.O. Box: 71345-3119
Tel: +98(0)71 32303687
Fax: +98(0)71 32304952